Дейност

ПроМилк е една от утвърдените фирми в България, занимаващи се в сферата на млекопреработвателната промишленост. Благодарение на професионалния си подход, добрата производствена база и богатия опит натрупан през изминалите години от създаването си през 1991г. до сега, ПроМилк се радва на все повече успехи сред фирмите от млекопреработвателния бранш в страната.

Основните направления на дейността на фирма ПроМилк са: