Доставка, монтаж, шеф-монтаж на съоръжения, технологични линии и предприятия за преработка на мляко

Фирмата разполага с ресурси да извършва пълна инженерингова услуга освен проектирането, изработката и доставката на необходимото оборудване, а именно монтаж, шеф-монтаж, пуск в експлоатация, гаранционен и след гаранционен сервиз.

В сътрудничество с фирма Родина – Хасково има участие в реализацията на няколко обекта от винарската промишленост.

В дружеството има разработена и внедрена Система за управление на качеството по ISO 9001:2008 и Система за управление на Условията на труд по OHSAS 18001:2007 и притежава сертификати от  TUV NORD - Германия.

Член е на ХРАНТЕХМАШ – Сдружение на фирми за хранително машиностроене в България.