Конструиране, изработка и внедряване на нови изделия за преработка на мляко

Конструиране, изработка и внедряване на нови изделия за преработка на мляко

Орбитално заваряване и безискрово рязане на неръждаеми тръби

Орбитално заваряване

ПроМилк е една от утвърдените фирми в България, занимаващи се в сферата на млекопреработвателната промишленост. Благодарение на професионалния си подход, добрата производствена база и богатия опит натрупан през изминалите години от създаването си през 1991г. до сега, ПроМилк се радва на все повече успехи сред фирмите от млекопреработвателния бранш в страната.

 Сертификат OHSAS


 Сертификат ISO