Конструиране, изработка и внедряване на нови изделия за преработка на мляко

В това отношение фирмата работи задълбочено в следните области:

  1. Линии  за приемане на мляко.
  2. Резервоари за съхранение на мляко.
  3. Пастьоризационни установки за производство на сирене, кашкавал, кисело мляко.
  4. Линии за производство на кашкавал в т.ч. сиреноизготвители, барабани отцеждащи, преси за сиренина, агрегати за формоване на кашкавал, машини за разфасовка на кашкавал.
  5. Заквасочници.
  6. Сметанозрейки.
  7. Машини за топене на сирене.
  8. Инсталации за миене.
  9. Машини и съоръжения за производство на сирене.
  10. Маслоизготвители.