Съвместна работа с водещи световни фирми

ПроМилк работи съвместно с водещите световни фирми APV, Primodan - Дания и Niro – USА за внедряване на съвременните мембрани технологии в млечната промишленост и без отпадни технологии.

По отношение на мембраните технологии фирмата има завършен  проект за внедряване на линия за ултрафилтрация за преработка на мляко в различни млечни продукти. УФ линията е производство на APV.

При без отпадните технологии и по-точно дълбочинната преработка на суроватката и други вторични и отпадни продукти при преработката на мляко фирмата използва достиженията на водещата световна фирма в тази насока Niro..

Всички допълнителни съоръжения, необходими за УФ и RO линиите се изработват в България от ПроМилк или съвместно с друга българска фирма.